UUM Today

Your Reliable Digital Information

Powered by DaysPedia.com
Time in %PlaceName now
1023

SE-Tauhid: Perkasa belia melalui ‘design thinking’, keusahawanan sosial dan tauhid Islam

Nordiana Shafiee

Nordiana Shafiee

UUM News Editor, Journalist

Gambar Amalina Che Rose dan Muhammad Kamil Yazid/UUM Today

LANGKAWI: Melalui usaha sama untuk memperkasakan dan mendidik generasi muda, program SE-Tauhid, yang menggabungkan prinsip ‘design thinking’, keusahawanan sosial dan tauhid Islam telah dilaksanakan di Pulau Tuba, baru-baru ini.

Program anjuran bersama Institut Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi (CEDI), Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah (SLCP) dan Pusat Islam itu mencerminkan komitmen Universiti Utara Malaysia (UUM) terhadap pendidikan holistik dan penglibatan komuniti.

Program ini dan modul terintegrasinya diterajui oleh Fatin Athirah Fadzillah bersama-sama tenaga-tenaga pengajar yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah Unit Pengajian Islam, guru Bahasa Inggeris dan staf Pusat Islam iaitu Prof. Madya Dr. Mohd Nizho Abdul Rahman, Dr. Azman Md Zain, Rusnizah Othman dan Muhammad Kamil Yazid.

Fatin Athirah berkata, pengetahuan kolektif dan kemahiran pengajaran mereka memperkayakan pengalaman peserta dan memberikan wawasan serta kemahiran praktikal yang berharga.

Menurutnya, program SE-Tauhid yang berlangsung selama tiga hari itu merupakan usaha untuk membentuk pemikiran generasi muda, memberi mereka kemahiran kehidupan yang penting dan menanam nilai-nilai etika.

Katanya, fokus utama adalah untuk melengkapi peserta dengan kemahiran penting sambil mendorong empati dan pemahaman yang lebih mendalam dalam kerangka pemikiran ‘design thinking‘, keusahawanan sosial dan ajaran tauhid Islam.

“Di hujung program ini, pendekatan yang berpusatkan komuniti mendorong interaksi dengan penduduk tempatan Pulau Tuba, menekankan kepentingan perpaduan sosial, pemahaman dan tanggungjawab kolektif terhadap kebajikan komuniti.

“Penglibatan remaja yang memerlukan bantuan turut menunjukkan komitmen program ini bukan sahaja untuk memberdayakan mereka, tetapi juga untuk mengilhami perpaduan dan komitmen untuk membuat impak positif dalam komuniti mereka,” katanya.

Program Se-Tauhid ini memberi penghayatan yang lebih mendalam terhadap pengalaman insani, mendorong peserta untuk berempati dengan pengguna, menentukan masalah dan mengembangkan penyelesaian yang inovatif.

Kemahiran komunikasi yang berkesan serta strategi pembabitan turut ditekankan, membolehkan peserta untuk merangka naratif yang memikat, slogan yang mudah diingati dan penerangan produk yang menarik. Keutamaan penglibatan elemen tempatan juga diberi tumpuan, membolehkan peserta menggabungkan budaya, bahasa dan adat tempatan dalam reka bentuk dan penjenamaan produk mereka.

Tambah Fatin Athirah, program tersebut juga menggabungkan ajaran Islam ke dalam pengalaman harian peserta di mana ia meneroka hakikat kewujudan manusia, menekankan interaksi individu dalam masyarakat dan peranan mereka dalam memberi impak positif pada dunia.

Ujarnya, konsep ‘kewujudan’ menurut ajaran Islam dibincangkan, menggalakkan perkembangan peribadi dan pembangunan kerohanian individu serta tanggungjawab terhadap orang lain dan masyarakat selari dengan prinsip keusahawanan sosial di mana prinsip-prinsip perniagaan digunakan untuk mengatasi masalah sosial atau alam sekitar.

Selain itu, program ini mengiktiraf Peserta Terbaik yang telah menunjukkan komitmen dan penglibatan yang luar biasa yang dimenangi Nurul Iman Abdullah dengan membawa pulang koleksi buku dan wang tunai bernilai RM200 sebagai tanda penghargaan.

Sementara itu, Pengarah Eksekutif CEDI, Dr. Hasnizam Hasan berkata, keusahawanan sosial adalah konsep yang sejajar dengan ajaran tauhid Islam.

Katanya, di kedua-dua sisi ini terdapat komitmen bersama untuk memberi impak positif sama ada secara spiritual atau sosial.

Sokongan daripada Majlis Keusahawanan Mahasiswa Universiti Malaysia (MAKMUM) dan Koperasi Kepulauan Tuba & Selat (KOPTUBAS) turut memainkan peranan penting dalam mewujudkan inisiatif yang bermakna ini. – Intan Noor Hasliza Shoberi