UUM Today

Your Reliable Digital Information

Powered by DaysPedia.com
Time in %PlaceName now
1023

TNC HEPA UMT BERTUKAR PANDANGAN DENGAN NC UUM

Samsudin Oli

Samsudin Oli

Journalist and Assignment Editor for UUMTV .

SINTOK- Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Universiti Malaysia Terengganu (UMT), Prof Madya Dr Mohd Izani Mohd Zain mengunjungi Naib Canselor Universiti Utara Malaysia (UUM), Prof Dr Mohd Foad Sakdan untuk bertukar pandangan dan membincangkan agenda pemerkasaan mahasiswa antara dua universiti ini.

Prof Dr Mohd Foad yang ditemui berkata, kunjungan ini dilihat dapat merapatkan lagi hubungan antara universiti dan menjalinkan persefahaman dalam menjalankan program dan aktiviti yang melibatkan pelajar khususnya.

“Kami di universiti ini sentiasa menerima semua pihak samada Institusi Pengajian Tinggi (IPT), Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) atau mana-mana badan korporat untuk bersama-sama meningkatkan kualiti pendidikan yang berkait rapat dengan pendidikan dalam pembangunan dan kemajuan negara,”ujar beliau lagi.

Katanya, kemajuan sesebuah negara tidak dapat dicapai tanpa adanya cerdik pandai manakala IPT pula perlu bekerjasama bagi merancang, menyusun dan menjalankan aktiviti atau program secara kerjasama supaya dapat memperlihatkan bidang ini seimbang dari sudut rohani dan kemahiran yang menjadi satu keperluan yang mustahak.

Oleh itu jalinan kerjasama ini menjadi teras utama yang perlu dititik beratkan sebelum melakukan kerjasama iaitu mengenal pasti bidang, menyusun peluang perkongsian dan mengekalkan faedah secara bersama.

Sementara itu Dr Mohd Izani yang ditemui berkata, pertemuan ini amat bermakna kerana beliau dapat berkongsi pandangan dengan Naib Canselor UUM yang berpengalaman dalam menerajui Hal Ehwal Pelajar ketika memegang jawatan sebagai TNC HEPA Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) sebelum dilantik kejawatan sekarang.

Katanya melalui perbincangan dalam pertemuan tadi beliau yakin kedua-dua universiti ini dapat bekerjasama dalam menjalankan aktiviti secara bersama samada dikalangan pelajar atau pun kakitangan.

“Saya melihat antara program dan aktiviti yang boleh dijalankan nanti ialah mengadakan bengkel, seminar dan kursus melibatkan dua-dua universiti secara bersama secara bergilir-gilir,”ujarnya beliau lagi.

Dalam pertemuan itu Naib Canselor UUM dan TNC HEPA UMT turut bertukar cenderamata sebagai kenangan dan jalinan hubungan antara mereka.